Nieuws:
Wat moet je weten over de nieuwe BRL 6010?

Wat je moet weten over de herziene BRL 6010

Op 1 februari 2019 is de nieuwe BRL bindend verklaard. In de ‘legionellarisicoanalyses en -beheersplannen voor collectieve leidingwaterinstallaties’ (BRL 6010) is een overgangsperiode opgenomen van 18 maanden. Dit betekent dat de certificaten die reeds zijn afgegeven op basis van de oude BRL, geldig blijven tot uiterlijk 1 augustus 2020. Vanaf deze datum moet iedere certificaathouder beoordeeld zijn volgens de nieuwe eisen en over een nieuw certificaat beschikken.

Wat moet je als certificaathouder weten?

Er is een diploma-eis opgenomen in de nieuwe richtlijn. Alle legionellapreventie-adviseurs moeten een diploma behalen bij een erkende exameninstelling.

De regeling is reeds voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie. Het streven is dat het Drinkwaterbesluit zo snel mogelijk zal verwijzen naar de geactualiseerde BRL 6010, zodra deze is geaccrediteerd. De herziene BRL zal na de zomer in het Drinkwaterbesluit worden opgenomen.

Waarom een nieuwe BRL?

In de markt waren veel verschillende legionella risicoanalyse en beheersplan versies te vinden. De rapporten en plannen zijn inconsistent en kwamen niet met elkaar overeen, wat niet alleen onhandig is voor de legionella adviesbureau’s maar ook voor haar klanten. Ook zijn de BRL 6010 adviesbureau’s dit moment niet geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie waardoor er matige tot geen kwaliteitswaarborging voor het BRL 6010 certificaat is ontstaan.

Naar aanleiding van de wens van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt de regeling aangepast. In deze aanpassing wordt de kennis en ervaring vanuit de markt en de specialisten meegenomen.

LegionellaDossier zorgt voor de borging

Wij zullen complete vernieuwing en uniformiteit van de reeds afgegeven rapporten in de portal, die overeenkomt met de nieuwe BRL, bieden. Het nieuwe BRL-format, speciaal in ontwikkeling, zal voldoen aan de gegeven eisen en op tijd beschikbaar worden gesteld voor gebruik. De aanpassingen, op basis van de gegeven aanvullende/expliciete eisen, vinden plaats in het risicoanalyse beheersplan (RABP) omtrent een eenduidige vorm en inhoud.

We zorgen er voor dat je, als partner en gebruiker van LegionellaDossier, altijd voldoet aan wet- en regelgeving.

Geen zorgen, wij borgen.

 

  • Deel dit nieuwsbericht op social media