Nieuws:
Legionella leidt tot meer slachtoffers dan koolmonoxide

Uit een onafhankelijk onderzoek van het ISSO (Kennisinstituut voor installatietechniek) is naar voren gekomen dat het aantal dodelijke slachtoffers door legionella hoger ligt dan bij koolmonoxide. Dit is bij legionella tussen de 20 en 30 personen en bij koolmonoxide 12.

“Ondanks de negatieve impact van een Legionellabesmetting in een installatie is er nog altijd onvoldoende aandacht in de bouw voor het voldoen aan de richtlijnen voor een veilige aanleg en beheer van leidingwaterinstallaties.” geeft het ISSO aan.

Uitkomsten onderzoek
Uit het onafhankelijke onderzoek van het ISSO komt naar voren dat:
– Besmettingen zich vaker voordoen bij koud dan warm water;
– Er onvoldoende kwaliteitsborging is voor actualisatie van risicoanalyse en beheersplan of het doen van een melding bij besmetting bij eigenaren, terwijl hier wel op wordt gecontroleerd door de Inspectie;
– Het beheersplan vaak als te omvangrijk gezien wordt door eigenaren;
– Het activeren van de partijen die betrokken zijn bij de bouw een belangrijke schakel is in de aanleg van veilige installaties.

Slachtoffers Legionella
De Legionellabacterie veroorzaakt 300 – 400 slachtoffers per jaar, waarvan 2-10% met dodelijke afloop. Veilig drinkwater is dankzij strenge regelgeving en zorgvuldige winning en distributie door de Drinkwaterbedrijven heel vanzelfsprekend. Echter, kan de kwaliteit van het water achteruit gaan door stilstand van het water, te weinig onder en ongewenste opwarming, wat onder andere Legionella kan veroorzaken.

Vindbare informatie
Het ISSO gaat zich focussen op informatie die praktischer is met praktijkvoorbeelden, foto’s en uitleg voor uitvoerenden. Eigenaren en beheerders weten niet goed waar ze de informatie kunnen vinden en zijn ook niet altijd op de hoogte van hun wettelijke verplichtingen. Terwijl ze wel regelmatig te maken hebben met besmettingen. Het is belangrijk dat er makkelijker informatie online gevonden kan worden en er voldoende voorlichting is. Het stuk bewustwording heeft het ISSO ook bij de Minister van Binnenlandse Zaken aangegeven.

Wil je het hele rapport lezen? Klik dan op de volgende link: Rapport van het ISSO

Bron: ISSO

 

  • Deel dit nieuwsbericht op social media