Calculator

Investering eenmalig


Kosten jaarlijks

De terugkerende kosten bestaan uit data-overdracht (van het gebouw naar LD) en opslag/analyse (van de gegevens, op overschrijdingen en voor archivering)


Tijdsbesparing per maand

Kostenbesparing per jaar

Terugverdientijd in jaren

Benieuwd naar wat Clip’R voor jouw organisatie kan betekenen en wat het kost?
Clip’R helpt je bij het automatisch meten van waterleidingen. Clip’R kan ook registreren of tappunten zijn gespoeld en of kan leegstand registreren en melden. Clip’R scheelt je tijd, geld en mankrachten en wordt op afstand gebruikt.

Deze calculatietool kun je gebruiken om te berekenen wat de terugverdientijd is, wanneer je de periodieke temperatuurmetingen voor legionellapreventie (die prioritair ten minste maandelijks gedaan moeten worden) wilt automatiseren met Clip’R. Door een Clip’R te plaatsen hoef je nog maar eens in de 3 jaar langs om de batterij te vervangen en vervallen alle andere verplichtingen.

Naast de terugverdientijd, verkleint het ook de kans op ongeregeldheden: Clip’R is nooit ziek of op vakantie, en heeft ook geen andere belangrijke dingen die eigenlijk moeten gebeuren zoals zorg verlenen of technische uitdagingen oplossen.

Terugverdientijd

Op basis van meer dan 26.000 metingen is er berekend wat de gemiddelde tijdsbesparing per meetpunt is. Daarvoor is er eerst gekeken per actie hoe lang een persoon ergens mee bezig is, gemiddeld is dit als volgt:

  • de tijd die je kwijt bent per meting (ongeveer 2 minuten)
  • de tijd die je kwijt bent met archiveren en vastlegging (ongeveer 4 minuten per volledige meetronde)
  • de tijd die je verliest wanneer je van punt naar punt loopt (dat is ongeveer 2 minuten)

De laatste is opvallend, maar gebleken uit 26.000 metingen en te verklaren door enerzijds de afstand tussen 2 meetpunten en het feit dat je ook vaak geïnterrumpeerd wordt wanneer je van punt naar punt loopt anderzijds.

Dit komt neer op dat wanneer je een sensor gebruikt je per meettaak een gemiddelde van 5,2 minuten, per meetpunt, aan tijd kunt besparen!